Laura Lică-Banu, Director Investigarea Fraudelor, Deloitte Romania, participă la Pria AML Conference în Republica Moldova, organizată în data de 26 martie 2021, începând cu ora 11.00

Priaevents, în parteneriat cu ACI Partners, organizeaza conferinta Pria AML Republica Moldova în 26 martie 2021, LIVE de la ora 11,00 pe Facebook PRIAevents și Microsoft Teams. 

Suntem onorați că Dna Laura Lică-Banu, Director Investigarea Fraudelor, Deloitte România,  a acceptat invitația noastră de a lua cuvântul în cadrul celui mai mare eveniment care abordează temele extrem de importante și actuale referitoare la noutățile legislative privind normele AML în Republica Moldova.

 

Laura Lică-Banu este Director Investigarea Fraudelor, Deloitte România, și are o experiență profesională relevantă în domeniul prevenirii spălării banilor, din care 15 ani în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și 6 ani de consultanță în cadrul Big4. Laura are și o vastă experiență națională în zona de evaluări de conformitate, audit, evaluări de risc și investigații în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului (AML/CFT) și aplicării sancțiunilor internaționale, servicii efectuate atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat. Ea are o experiență considerabilă și pe plan internațional, inclusiv în Republica Moldova.

 

Dna. Lică-Banu va vorbi în cadrul evenimentului despre evaluarea riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului.

 

„Evaluarea riscurilor AML/CFT la nivelul companiei este un proces derulat periodic, care permite identificarea, monitorizarea și diminuarea acestora prin controale interne dedicate. Acest demers va evidenția care sunt riscurile ridicate și zonele cu impact și va indica gradul de expunere a companiei față de riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Rezultatele acestei evaluări vor ajuta compania în luarea unor decizii viitoare adecvate cu privire la inițierea sau continuarea unor relații de afaceri cu clienții și partenerii săi și la extinderea businessului prin dezvoltarea unor produse atât competitive pe piață, cât și corespunzătoare din perspectiva riscurilor care ar putea afecta procesul de ofertare”, a declarat Laura Lică-Banu, Director Investigarea Fraudelor, Deloitte România.

 

 

Legea 75 din 21 2020 / Legea 308 din 2017 / Directiva UE 2015/849 / Recomandările GAFI 

Acest eveniment oferă mediului de business din Republica Moldova, prin intermediul acestui eveniment, detalii despre cele mai importante aspecte legate de AML  și anume: 

 • Cine sunt subiecții vizați?
 • Care sunt obligațiile entităților raportoare?
 • Ce este abordarea bazată pe risc?
 • Măsuri de precauție privind clienții
 • Identificarea UBO
 • Cum se face evaluarea riscurilor de SB și FT, opinia de conformitate
 • ABC-UL sancțiunilor în AML: Cum răspund entitățile raportoare și cine sancționează?
 • Care este procedura de control?

Acest eveniment este de interes pentru:

 • Bănci
 • Societăți de plată, Emitenți monede digitale
 • Entități și audit contabilitate
 • Reprezentanți au autorităților
 • Societăți financiare nebancare, societățile de registru, societățile de investiții, DCU, BNAA
 • Asiguratorii, fonduri nestatale de pensii
 • Furnizori de servicii poștale
 • Agenți imobiliari
 • Avocați, notari și alți liberi profesioniști
 • Organizatorii jocurilor de noroc

și nu numai.

PRIA AML Conference face parte din seria evenimentelor de succes organizate de PRIAEVENTS în România și în Republica Moldova.

Deloitte Romania este partener al acestui eveniment.

PRIAevents este recunoscută de multă vreme ca o platformă independentă, și echidistantă de discuții despre cele mai importante teme, despre schimbări legislative, politici în toate sectoarele economiei.

Conferințele PRIAevents aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților și a mass – mediei.

Mai multe detalii despre agenda PRIA AML Conference  puteți găsi pe www.priaevents.ro 

 

 

Lasă un răspuns