CONSILIUL CONCURENŢEI A AUTORIZAT PRELUAREA A 8 FARMACII TRI FARM SRL ŞI A COMPANIEI ECOFARMACIA NETWORK SRL DE CĂTRE HELP NET FARMA SA

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţiile prin care Help Net Farma SA intenționează să
preia 8 farmacii deținute de Tri Farm SRL, precum și compania Ecofarmacia Network SRL.
Help Net Farma SA, parte a grupului german Phoenix, are ca obiect principal de activitate
comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice prin magazine specializate și operează, în
România, lanțul farmaceutic cu același nume.
Tri Farm SRL comercializează cu amănuntul produse farmaceutice și parafarmaceutice prin
magazine specializate. Din cele 8 farmacii ce urmează a fi preluate de Help Net, 7 sunt situate
în municipiul Constanța și una în municipiul Râmnicu Sărat.
În ceea ce priveşte Ecofarmacia Network SRL, aceasta operează 33 de farmacii localizate în
centrul Transilvaniei, prin intermediul cărora comercializează cu amănuntul produse
farmaceutice şi parafarmaceutice.
În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că aceste două operaţiuni nu ridică
obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piaţa românească sau pe o parte a
acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea lor cu un mediu concurențial
normal.
Deciziile vor fi publicate pe site-ul autorității de concurență, după eliminarea informațiilor cu
caracter confidențial.”

Lasă un răspuns