Finanțări nerambursabile în valoare de 40.000 de euro oferite de UVT

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) derulează cinci programe finanțate prin fonduri europene nerambursabile care vin în ajutorul celor care vor să lanseze o afacere.

rogramele derulate de UVT se adresează persoanelor care au un loc de muncă și decid să înființeze o afacere cu scopul angajării altor persoane, șomerilor, persoanelor inactive – în această categorie intră și studenții -, iar aceștia pot beneficia de finanțări nerambursabile cu o valoare de până la 40.000 de euro.

Programele sunt derulate prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și vizează stimularea spiritului antreprenorial. Instituția de învățământ a câștigat finanțări europene de 10 milioane de euro.

Persoanele care își doresc să aplice pentru aceste programe trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban și au reședința sau domiciliul în mediul urban sau rural în regiunea de Vest (județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara sau Timiș).

Lista proiectelor susținute de Universitatea de Vest din Timișoara:

Lasă un răspuns