Întabularea construcţiilor nefinalizate, o procedură într-adevăr benefică?

Ioana Șampek despre intabularea construcţiilor nefinalizate.

Pentru imobilele edificate potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, titlul de proprietate asupra acestora este reprezentat, ca regulă generală,
de autorizaţia de construire şi de procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Sunt
reglementate şi norme derogatorii cu referire la imobilele edificate înainte de 1 august 2001
fără autorizaţie de construire, intabularea dreptului de proprietate asupra acestora facându-se
în baza unui certificat de atestare fiscală şi a documentaţiei cadastrale[1].
Problema pe care o semnalăm are în vedere însă imobilele edificate cu autorizaţie de construire,
dar nefinalizate, pentru care, în considerarea ultimelor modificări, dreptul de proprietate poate fi
intabulat (iar nu doar notat ori, cel mult, înscris provizoriu) înainte de încheierea procesului-verbal
de recepţie la terminarea lucrărilor de construire.

Articolul complet aici.

Lasă un răspuns