Marina ZANOGA,  Asociat Senior, ACI Partners a participat la conferința despre Publicitatea Medicamentelor, Suplimentelor Alimentare și Dispozitivelor Medicale în Republica Moldova

PRIAevents a organizat PRIMA conferința despre Publicitatea Medicamentelor, Suplimentelor Alimentare și Dispozitivelor Medicale în Republica Moldova în data de 23 martie 2021, bucurându-se de atenție deosebită din partea comunității farmaceutice (medicamente, suplimente alimentare si dispositive medicale), a asociațiilor de pacienți, farmaciștilor și lanțurilor farmaceutice, distribuitorilor, producătorilor și importatorilor, dar și a spitalelor private, producătorilor și importatorilor de produse dermatocosmetice, consultanților și mass-mediei.

Am acordat atenție temelor actuale și astfel, am dezbătut despre medicamente, suplimentele alimentare, dispozitivele medicale și vaccinurile disponibile și despre cele care sunt în proces de testare sau lansare, dar și despre publicitatea acestora. Bineînțeles, am inclus în dezbatere și teme actuale, de interes pentru sistemul sanitar, alături de toți cei implicați, precum: cum ar putea fi îmbunătățite cadrele legislative (legi, norme, directive) referitoare la publicitatea medicamentelor și dispozitive medicale, dar si a suplimentelor alimentare, codurile de conduită respectate de industria farmaceutică, codul etic pentru marketingul în industria medicamentelor, rolul reglementatorilor, rolul societăților profesionale, rolul lanțurilor farmaceutice si al distribuitorilor, reglementarea publicității dermatocosmeticelor, despre publicitatea înselătoare pentru medicamente sau suplimente alimentare sau dermatocosmetice.

În cadrul acestei ediții, am avut în vizor și studii de caz, exemple despre reclama la medicamente(OTC), suplimente alimentare, dispozitive medicale și dermatocosmetice, mai ales la radio și televiziune, dar si mai nou, in online. Cum ar trebui să arate reglementările în acest domeniu, pentru protejarea pacienților și utilizarea în siguranță a medicamentelor? Promovarea medicamentelor este reglementată diferit în fiecare țară, dar este guvernată de aceleași principii. Aceasta trebuie făcută în mod responsabil, etic și la cel mai înalt standard, pentru a se asigura utilizarea în siguranță a medicamentelor, indiferent de modul lor de eliberare, în conformitate cu legislația în vigoare. Scopul din spatele reglementărilor din publicitatea medicamentelor este: să încurajeze utilizarea rațională a medicamentelor, prin prezentarea obiectivă a acestora și fără a le exagera proprietățile; de a asigura că acestea sunt promovate corect în ceea ce privește beneficiile lor, fiind în acord cu informațiile enumerate în rezumatul caracteristicilor produsului; de a asigura că publicitatea medicamentelor nu este înșelătoare.

LECTORII care au participat sunt :Tatiana ZATÎC – Secretar de Stat, Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale; Lina GUDIMA – Șeful secției Farmacovigilență și studii Clinice, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;Ala URSU-ANTOCI – Președinte, Consiliul Audiovizualului; Marina ZANOGA – Asociat Senior, ACI Partners; Oana COCIAȘU – Președinte, Consiliul Roman de Publicitate (RAC) si Managing Partner, Medic One; Viorica ZANOSIEV – Director, APIM (Asociația pentru susținerea producătorilor internaționali de medicamente din Moldova); Cornelia GORINCIOI – Dr. în drept Șef Secție Concurență Neloială, Consiliul Concurenței Republica Moldova și Vasile ODOBESCU-Medic igenist, Direcția Protecția Sănătății Publice, Agenția Națională pnetru Sănătate Publică din Republica Molodva. MODERATORUL evenimentului a fost Raluca VOIVOZEANU-CEO PRIA Conferences.

Marina ZANOGA,  Asociat Senior, ACI Partners a declarat: „„Este primordial să facem distincția conceptuală dintre medicamente și suplimente alimentare.  Suplimentele alimentare nu sunt medicamente. Supliemntele alimentare nu tratează boli și nici nu previn previn apariția acestora. Rolul supliemntelor alimentare este unul, în mare parte, nutrițional. Suplimentele alimentare sunt un adaos la dieta echilibrată a omului și nu o pot înlocui. Suplimentele alimentare nu pot înlocui nici tratamentul prescris de medic. Cu regret, suplimentele alimentare sunt adesea percepute eronat de către consumatori. Suplimentele alimentare au câștigat teren în ultimii ani, devenind o parte obișnuită a regimului alimentar al oamenilor. Publicitatea atât în media clasică, dar și în spațiul online a jucat un rol important în creșterea vânzărilor acestora. Fiind la limita dintre medicamente și produse alimentare, suplimentele alimentare sunt consumate frecvent de oameni, fără nicun consult prealabil al unui nutriționist sau medic. Uneori consumatorii nici măcar nu citesc etichetele produselor achiziționate. În mare parte consumatorul face alegerea bazîndu-se pe publicitate suplimentelor alimentare.  În Republica Molodva, există un Regulament Sanitar dedicat suplimentelor alimentare. Acesta aprobă, diverse reguli cu privire la înregistrarea/notificarea suplimentelor alimentare, componența acestora, plasarea pe piață, dar și publicitatea suplimentele alimentare (…) Toutși reglementările existente sunt adesea insuficiente. Regulile privind publicitatea suplimentelor nu sunt actualizate practicilor moderne de publicitate, în special în mediu online, sunt puține și destul de generale.  În piață putem observa multiple cazuri în care publicitatea suplimentelor alimentare se face cu derogări de la prevederile legii.  Într-o anumită măsură aceasta se datorează și reglementării imperfecte a acestui domeniu în Republica Moldova. În România există multiple instrumente de autoreglementare a acestui domeniu, regulamente de etică care conțin reglementări vaste în domeniul publicității. ”

În continuare, în cadrul evenimentului, a spus :„Dacă e să ne referim totuși la reglementările aplicabile publicității suplimentelor alimentare, atunci trebuie să vorbim despre reglementarea publicității prin norme general conținute în Legea Publicității, Legea privin protecția Consumatorului, Codul serviciilor media audiovizuale etc dar și reglemtarea specifică a publcității supliemtelor alimentare conținută în Hotărîrea Guvernului 538/2009 care aprobă Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare. Coroborînd normele aplicabile menționăm că publicitaea suplimentelor alimentare nu trebuie să le atribuie trăsături de prevenire sau vindecare a unor boli, publicitatea trebuie să fie una reală, iar calitățile produsului trebuie prezentate conform celor conținute de acesta. Prezentarea şi publicitatea suplimentelor alimentare nu trebuie să includă afirmaţii directe sau care să sugereze că un regim alimentar variat şi echilibrat nu poate asigura cantităţi adecvate de nutrimente în general.  Din păcate, la noi, publicitatea online nu este reglementată în mod specific. Majoritatea suplimentelor alimentare se vând în farmacii, însă sunt fregvente și cazurile de vînzare online însoțite de publicitate.  Dezvoltarea internetului și accesului consumatorului la produse de calitate este binevenit.  Totuși, această dezvoltare a venit și cu unele provocări.  Din păcate, pe unele site-uri se comercializează produse neînregistrate/ne-notificate în Moldova.  Publicitatea acestora se face fără respectarea normelor sanitare, suplimentelor alimentare fiind atribuite caracteristici ”minune”. Autoritățile de supraveghere au foarte mult de muncă în acest domeniu. Noi considerăm că este benefică crearea unor asociații care să implementeze niște coduri cu referire la publicitatea suplimentelor alimentare, iar la nivel legislativ este binevenită completarea prevederilor Regulamentul Sanitar în vederea dezvoltării normelor cu privire la publicitatea suplimentelor alimentare.”

Sănătatea a fost şi va rămâne una dintre preocupările principale ale omenirii. Tocmai de aceea, PRIAevents își concentrează atenția asupra organizării evenimentelor, în care o arie largă de subiecte de interes, atât pentru medici, cât și pentru pacienți, și pentru industria de sănătate în general, sunt obiectiv și detaliat prezentate.

În cadrul acestei conferinte, ați avut ocazia să îi întâlniți pe cei mai importanți oameni din domeniu, să participați la un eveniment interactiv, deosebit, astfel încât la finalul evenimentului să avem trasate idei, soluții și propuneri. De la acest eveniment nu au lipsit reprezentanți ai companiilor farmaceutice, ai celor care produc dispozitive medicale, suplimente alimentare, asociații ale pacienților, medici, farmaciști și asociații ale acestora, companii din zona de consultanță juridică, publicitate, audit, presă, reprezentanți din spitale de stat și private și reprezentanți ai autorităților.

Evenimentul face parte din seria conferințelor organizate de PRIAevents în Repubica Moldova, care aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților și a mass-mediei.

Cu o experienţă de peste 12 ani în organizarea evenimentelor premium, echipa PRIAevents este recunoscută pentru organizarea evenimentelor bine documentate din cele mai reprezentative sectoare ale economiei, și mai ales pentru healthcare.

                                                                                                                   

 

 

 

Lasă un răspuns