CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ CONSIDERĂ CĂ PLATA PENTRU ÎNVERZIRE NU ESTE ÎNCĂ EFICIENTĂ

Înverzirea: o nouă schemă de suport, care nu este încă eficientă

Plata pentru inverzire este un nou tip de plată directă către fermieri introdusă odată cu reforma din 2013 a Politicii Agricole Comune (PAC). Acesta a fost conceputa pentru a pune în aplicare principiul potrivit căruia agricultorii ar trebui să fie recompensați pentru binele public pe care il oferă. Prin acest mecanism, inverzirea a fost menită să sporească performanța ecologică a PAC.
Acest raport prezintă rezultatele auditului privind inverzirea . Principala întrebare de audit a fost dacă inverzirea a fost capabilă să sporească performanța PAC în materie de mediu și climă, în conformitate cu obiectivul stabilit în legislația UE.

Concluziile trase de Curtea de Conturi Europeană ”Din constatarile facute, Comisia nu a elaborat o logică completă de intervenție pentru plata pentru inverzire si nici nu a stabilit obiective clare, suficient de ambițioase privind mediu, obiective pe care trebuie să le atingă inverzirea . În plus, alocarea bugetară pentru inverzire nu este justificată de conținutul de mediu al politicii. Plata pentru inverzire rămâne, în esență, o schemă de sprijin pentru venituri.
De asemenea, am constatat că este puțin probabil ca inverzirea să producă beneficii semnificative pentru mediu și climă, estimăm că inverzirea a condus la schimbări în practicile agricole doar în jurul a 5% din totalul terenurilor agricole din UE.
În cele din urmă, am constatat că rezultatele probabile ale politicii nu justifică complexitatea semnificativă pe care ecologia o adaugă PAC. O parte a acestei complexități rezultă din suprapunerile dintre inverzire și alte instrumente de mediu ale PAC, inclusiv standardele privind buna stare agricolă și de mediu a terenurilor (GAEC).”

Recomandările Curții de Conturi Europene:

 Pentru următoarea reformă PAC, Comisia ar trebui să dezvolte o logică completă de intervenție pentru acțiunile UE în materie de mediu și climă în ceea ce privește agricultura, inclusiv obiective specifice și bazate pe o înțelegere științifică actuală a fenomenelor în cauză.  Fermierii ar trebui să aibă acces la plățile PAC numai dacă îndeplinesc un set de norme de mediu de bază care cuprind zonele acoperite de actualele GAEC și cerințele generalizate de inverzire . Sancțiunile pentru nerespectarea acestor norme combinate ar trebui să fie suficiente pentru a acționa ca un factor de descurajare. În plus, aceste norme de bază ar trebui integrate pe deplin în linia de bază a mediului pentru orice acțiune programată în ceea ce privește agricultura. 

Atunci când statelor membre li se oferă opțiuni de a alege punerea în aplicare a PAC, ar trebui să li se ceară să demonstreze, înainte de punerea în aplicare, că opțiunile pe care le selectează sunt eficiente și viabile în ceea ce privește atingerea obiectivelor politicii. Inverzirea nu este o schemă opțională. Toți agricultorii care participă la schemele de plată directă din cadrul PAC (cum ar fi schema de plată de bază sau schema de plată unică pe suprafață) trebuie, de asemenea sa respecte regulile pentru inverzire. Cu toate acestea, exploatațiile mai mici pot beneficia de sprijin pentru inverzire fără a trebui să îndeplinească toate cerințele de inverzire . Scutirile de la cerințele de inverzire se aplică, de asemenea, exploatațiilor considerate „ecologice prin definiție”, adică considerate a oferi beneficii ecologice și climatice echivalente inverzirii, cum ar fi fermele ecologice.

UE cheltuiește o sumă considerabilă pentru noua plată ecologică: 12 miliarde de euro pe an, reprezentând 30% din toate plățile directe ale PAC și aproape 8% din întregul buget al UE. Pentru fermierii (care au primit primele plăți verzi în cursul exercițiului financiar 2016, pentru creanțele depuse în 2015), aceasta se traduce întro rată medie de aproximativ 80 de euro pe hectar pe an, cu unele variații între și – în unele cazuri – în interiorul statelor membre. Când a fost introdusă inverzirea Parlamentul European și Consiliul (autoritățile bugetare) au transferat aceste fonduri de la celelalte plăți directe. Prin urmare, bugetul total pentru plățile directe din cadrul PAC a rămas relativ stabil între 2013 și

 

Lasă un răspuns