Efectele transferului parțial de întreprindere asupra relațiilor de muncă

Ioana Dumitru despre efectele transferului parțial de întreprindere asupra relațiilor de muncă

Operaţiunile de achiziţii au adesea ca obiect preluări parţiale de business (o singură linie de
business a unui furnizor de servicii, mai multe secţii sau linii de producţie dintr-o fabrică, o
parte din magazinele operate de un retailer naţional etc.).

Situaţii de fapt dintre cele mai diverse, de tipul celor enumerate mai sus, pot reprezenta din
perspectiva legislaţiei muncii transfer al unei părţi de întreprindere – cu toate consecinţele
legale ce derivă din această calificare pentru companiile implicate (vânzător şi cumpărător) şi
pentru salariaţii vizaţi de transfer.

Pentru avocaţii de dreptul muncii care asistă o astfel de operaţiune, stabilirea sferei
salariaţilor transferaţi poate fi o provocare atunci când, pe lângă salariaţii care îşi desfăşoară
integral activitatea în cadrul părţii de întreprindere transferate, personalul cedentului include
şi salariaţi care deservesc doar parţial activitatea preluată – cum este cazul salariaţilor cu
roluri suport (din departamentul administrativ, financiar, IT, vânzări, servicii clienţi etc.)
alocaţi simultan pe mai multe proiecte sau operaţiuni ale angajatorului.

Întrebările concrete care se pun în astfel de situaţii sunt: Cum determinăm sfera salariaţilor
vizaţi de transferul unei părţi de întreprindere? Ce se întâmplă cu salariaţii alocaţi parţial
activităţii din cadrul părţii de întreprindere transferate?

Răspunsul corect la aceste întrebări poate evita urmări practice nefavorabile pentru
angajatori – salariaţii nepreluaţi care se consideră vizaţi de transfer pot solicita în instanţă
constatarea intervenirii transferului de întreprindere, cu consecinţa continuării relaţiei de
muncă în cadrul cesionarului şi plăţii retroactive a drepturilor salariale datorate în perioada
cuprinsă între data transferului şi data hotărârii judecătoreşti.
Având în vedere că subiectul nu este reglementat nici în legislaţia.

Articolul complet aici.

Lasă un răspuns