PRIAevents, în parteneriat cu ACI Partners, a organizat PRIMA conferința despre Publicitatea Medicamentelor, Suplimentelor Alimentare și Dispozitivelor Medicale în Republica Moldova

PRIAevents a organizat PRIMA conferința despre Publicitatea Medicamentelor, Suplimentelor Alimentare și Dispozitivelor Medicale în Republica Moldova în data de 23 martie 2021, bucurându-se de atenție deosebită din partea comunității farmaceutice (medicamente, suplimente alimentare si dispositive medicale), a asociațiilor de pacienți, farmaciștilor și lanțurilor farmaceutice, distribuitorilor, producătorilor și importatorilor, dar și a spitalelor private, producătorilor și importatorilor de produse dermatocosmetice, consultanților și mass-mediei.

Am acordat atenție temelor actuale și astfel, am dezbătut despre medicamente, suplimentele alimentare, dispozitivele medicale și vaccinurile disponibile și despre cele care sunt în proces de testare sau lansare, dar și despre publicitatea acestora. Bineînțeles, am inclus în dezbatere și teme actuale, de interes pentru sistemul sanitar, alături de toți cei implicați, precum: cum ar putea fi îmbunătățite cadrele legislative (legi, norme, directive) referitoare la publicitatea medicamentelor și dispozitive medicale, dar si a suplimentelor alimentare, codurile de conduită respectate de industria farmaceutică, codul etic pentru marketingul în industria medicamentelor, rolul reglementatorilor, rolul societăților profesionale, rolul lanțurilor farmaceutice si al distribuitorilor, reglementarea publicității dermatocosmeticelor, despre publicitatea înselătoare pentru medicamente sau suplimente alimentare sau dermatocosmetice.

În cadrul acestei ediții, am avut în vizor și studii de caz, exemple despre reclama la medicamente(OTC), suplimente alimentare, dispozitive medicale și dermatocosmetice, mai ales la radio și televiziune, dar si mai nou, in online. Cum ar trebui să arate reglementările în acest domeniu, pentru protejarea pacienților și utilizarea în siguranță a medicamentelor? Promovarea medicamentelor este reglementată diferit în fiecare țară, dar este guvernată de aceleași principii. Aceasta trebuie făcută în mod responsabil, etic și la cel mai înalt standard, pentru a se asigura utilizarea în siguranță a medicamentelor, indiferent de modul lor de eliberare, în conformitate cu legislația în vigoare. Scopul din spatele reglementărilor din publicitatea medicamentelor este: să încurajeze utilizarea rațională a medicamentelor, prin prezentarea obiectivă a acestora și fără a le exagera proprietățile; de a asigura că acestea sunt promovate corect în ceea ce privește beneficiile lor, fiind în acord cu informațiile enumerate în rezumatul caracteristicilor produsului; de a asigura că publicitatea medicamentelor nu este înșelătoare.

LECTORII care au participat sunt :Tatiana ZATÎC – Secretar de Stat, Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale; Lina GUDIMA – Șeful secției Farmacovigilență și studii Clinice, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;Ala URSU-ANTOCI – Președinte, Consiliul Audiovizualului; Marina ZANOGA – Asociat Senior, ACI Partners; Oana COCIAȘU – Președinte, Consiliul Roman de Publicitate (RAC) si Managing Partner, Medic One; Viorica ZANOSIEV – Director, APIM (Asociația pentru susținerea producătorilor internaționali de medicamente din Moldova); Cornelia GORINCIOI – Dr. în drept Șef Secție Concurență Neloială, Consiliul Concurenței Republica Moldova și Vasile ODOBESCU-Medic igenist, Direcția Protecția Sănătății Publice, Agenția Națională pnetru Sănătate Publică din Republica Molodva. MODERATORUL evenimentului a fost Raluca VOIVOZEANU-CEO PRIA Conferences.

Lina GUDIMA , Șeful secției Farmacovigilență și studii Clinice, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a declarat în cadrul confeinței că: „Hotărârea de Guvern nr. 944/3.10.2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la promovarea etică a medicamentelor este documentul  esențial. În ceea ce privește materialele publicitare, trebuie completată Cererea de depunere, care trebuie să cuprindă obligatoriu versiunea și data materialului publicitar, trebuie menționată clar durata fiecărui spot, limba și se menționează clar publicul-țintă. Structura dosarului trebuie să conțină : copia materialului publicitar, copia RCP sau a prospectului, dovada achitării, materialele publicitare depuse prezentate în 2 exemplare ș.a. Pentru a fi validat dosarul, de asemenea, sunt mai multe proceduri, printre care: veridicarea prezenței în Nomenclatorul de stat al medicamentelor, al produsului medicamentos propus, evaluarea statutului produslui propus pentru publicitate-Rx, OTC, Compensate sunt respinse, conform Hotărârii de Guvern ș.a. (…)”

Aceasta a subliniat că „În anul 2020, au fost examinate 268 de dosare cu  materiale publicitare în 27 de sedințe ale Comisiei de evaluare MP, iar 251 au fost aprobate și 17 respinse. (…) Conform Hotărârii de Guvern, Agenția nu eliberează vreun act permisiv. Termenul de difuzare a materialului publicitar pozitiv este nelimitat, iar tariful în conformitate cu HG 348 din 26.05.2014 este 718 MDL pentru unitatea de material publicitar. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale dorește ca unele puncta din HG să fie concretizate(Definiții, sect. IV) și, de asemenea, am opta și pentru o colaborare activă între AMDM, ANSP și Consiliul Aufiovizual în scopul asigurării și monitorizării activităților de promovare etică și responsabilă a medicamentelor. ”

Tatiana ZATÎC – Secretar de Stat, Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale a mărturisit :„Noi susținem promovarea corectă a medicamentelor și avem grijă să nu provocăm un consum necontrolat al acestora. Sperăm ca această platformă de discuție să devină o platformă pe care să primim în continuare recomandări, pentru a face modificările cadrului normativ, astfel încât să îl îmbunătățim pec el existent. Mă bucur nespus și vă mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment.”

Marina ZANOGA  Asociat Senior, ACI Partners a declarat: „Spre deosebire de medicamente, suplimentele alimentare adesea sunt percepute eronat de către consumatori. Publicitatea suplimentelor alimentare are unele carențe, acest doemniu fiind slab reglementat în Republica Moldova. În România există multe regulamente în acest sens. Suplimentele alimentare au câștigat teren în ultimii ani, devenind o parte a regimului alimentar al oamenilor. Publicitatea atât în media clasică, dar și în spațiul online a jucat un rol important în creșterea vânzărilor produselor. Fiind la limita dintre medicamente și produse alimentare, suplimentele alimentare sunt consumate frecvent de oameni, fără nicun consult prealabil al unui nutriționist sau medic și nici măcar nu citesc etichetele. În Republica Molodva este un Regulament Sanitar, care aprobă regulile cu privire la suplimentele alimentare și publicitatea acestora. (…) Consumatorii le confundă adesea cu medicamentele.”

În continuare, în cadrul evenimentului, a spus :„Suplimentele alimentare sunt reglementate atât de legislația generală, cât și de cea specială. Publicitaea acestora  nu trebuie să le atribuie trăsături de prevenire sau vindecare a unor boli, terbuie să fie una reală, iar calitățile trebuie prezentate conform celor conținute de acesta. Din păcate, la noi, publicitatea online nu este reglementată. Majoritatea dintre acestea se vând în farmacii, însă și pe anumite site-uri. Autoritățile de supraveghere au foarte mult de muncă. Noi considerăm că este benefică crearea unor aosciații care să implementeze niște coduri cu referire la publicitatea suplimentelor alimentare, iar la nivel legislativ trebuie completat Regulamentul Sanitare.”

Sefa  Direcție Concurența Neloială, Consiliul Concurenței, Republica Moldova, Cornelia GORINCIOI, a transmis următorul mesaj: „Aplicabilitatea regulilor funcționării libere pe piață este una specifică în ceea ce privește comercializarea de medicamente din Republica Moldova. Asigurarea accesului la medicamente de calitate și la prețuri accesibile este unul dintre componentele cheie al unui sistem de sănătate funcțional. Din aceste considerente, intervenția statului în acest sistem este indispensabilă. Libertatea de concurență este esențială pentru progres. Este evident că progresând, evoluează posibilitățile intreprinzătorilor, dar intrevine și un șir de dificultăți ce țin de protecția legitimă. Publicitatea este una dintre cele mai rapide și mai eficiente metode de a promova produsele și serviciile pe piață este deseori folosită cu ignorarea normelor de drept și a principiului bunei credințe, încălcând atât dreptul consumatorilor, cât și al concurenților. (…) Pentru promovarea medicamentelor, Legea 1227 impune câteva reguli, printre care: publicitatea la medicamentelor, a tehnicii medicale ș.a nu se permite decât cu aprobare. Legea Concurenței în Republica Moldova prevede expres și acțiuni de concurență neloială. Încălcările aduc dupa sine sancțiuni. Atât concurența neloială, cât și publicitatea neloială există și creează obstacole în calea progresului.”

Ala Ursu-ANTOCI, Președinte, Consiliul Audiovizualului, a susținut că :„Sănătatea a fost și va rămâne una dintre preocupările principale ale omenirii. Publicitatea impune respectarea cadrului legal în care se desfășoară activitatea. Avizarea publicității este obligatorie pentru materialele carea jung la publicul larg și reprezintă o garanție, în plus, a informațiilor care ajung la pacienți. Se urmărește ca pacienții să primească informații revizuite și aprobate în prealabil de către autorități, iara ceasta este veridică, neinducându-l în eroare consumatorul de servicii media. Consiliul Audiovizualului contribuie la asigurarea consumatorului a unei informații pluralistice și reale.  Codul Serviciilor Media Audiovizuale prevede că cei care difuzează sunt în drept să ofere publicitatea medicamentelor în conformitate cu Codul Serviciilor Media Audiovizuale. Se interzice difuzarea teleshopping-ului pentru produse medicamentoase care intră sub incidența autorizației de marketing, precum și cea a echipamentelor medicale. În 2016, Agenția Medicamnetlor și a Dispozitivelor Medicale a înainte Consiliului AV un demers prin care a solicitat încheierea unui accord de colaborare, care ar prevedea monitorizarea publicității medicamentelor la posturile TV și radio. Împreună am elaborate un plan comun de măsuri privind diminuarea automedicației necontrolate. Pentru anul 2021, Consiliul AV și-a propus în planul de acțiuni să efectueze un control mai amănunțit cu privire la respectarea Legii 1227/27.07.1997 cu privire la publicitate.”

Viorica ZANOSIEV, Director, APIM (Asociația pentru susținerea producătorilor internaționali de medicamente din Moldova) a afirmat :„Scopul Asociației este de a promova principiile și standardele specifice pieței farmaceutice din Republica Molodova. Promovăm principiile de calitatea medicamentelor, metodele etice de promovare a medicamentelor și suntem dispuși să sprijinim entitățile în cee ace privește dezabaterile legate de problemele și întrebările actuale. Suntem deschiși în comunicare și ne dorim să ajungem la niște regulamente mai cuprinzătoare.”

De asemenea, a mai spus :„Noi susținem publicitatea medicamentelor OTC, a suplimentelor alimentare și a dispozitivelor medicale, însă vrem să fie conform realității, să nu inducă în eroare pacienții. (…)Ne-am dori să fie reglementată procedura de a scoate produsul din lista compensatelor, astfel încât să poate beneficia de publicitate, iar companiile care doresc să facă publicitate, nu o pot face.(…)Suntem pentru Codul de Promovare, dar venim cu câteva propuneri. Anual trebuie să dăm date despre sponsorizări. Am dori ca acestea să fie luate de la Inspectoratul Fiscal, fără ca noi să fim veriga intermediară care încală protecția datelor cu caracter personal. ”

Vasile ODOBESCU, medic igenist, Direcția Protecția Sănătății Publice, Agenția Națională pnetru Sănătate Publică din Republica Molodva, a declarat :„Suplimentele alimentare nu sunt considerate medicamente. A fost aprobată Hotărârea Guvernului 538/2009 prin care a fost aprobat Regulamentul Sanitar privind suplimentele alimentare . Acesta transpune Directiva 46/2002 a UE. Regulamentul Sanitar corespunde rigorilor Directivei.Suplimentele sunt supuse unor proceduri de identificare și de înregistrare în funcție de conținut. Plasarea pe piață se face pe baza certificatului de înregistrare emis de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Aceste documente sunt emise în baza unor evaluări care au loc în comisia de experți, care evaluează dosarele. În 2015 aveam 366 de suplimente înregistrate și notificate, iar în 2020 sunt 239. Numărul a scăzut și din cauza situației pandemice.(…)”

„În ceea ce privește etichetarea produselor alimentare, intră și numele categoriei nutritive sau a substanțelor care caracterizează produsul, un avertisment de a nu depăși doza zilnică recomandată ș.a. Agenția Naționlă pentru Sănătate Publică are prerogativa de a înregistra și a notifica suplimentele alimentare, deține comisia de experți și deține și registrul suplimentelor alimentare înregistrate, ”, a mai adăugat acesta.

Oana COCIAȘU, Președinte, Consiliul Roman de Publicitate (RAC) si Managing Partner, Medic One, a mărturisit: „RAC s-a adaptat din mers, am fost foarte flexibili și am navigat pe ape senine până la finalul anului. Consumul mare de TV și online din pandemie a adus după sine și o expunere foarte mare la publicitate. Odată cu pandemie, a venit și un alt musafir nepoftit peste noi. Cred că infodemia a făcut ravagii și din păcate, încă necuantificabile. Aceasta a condus la niște derapaje dpdv. al onestității, tranparenței și  publicității înșelătoare. RAC este singurul organism de autoreglementare în publicitate recunoscut de CNA. În baza acestui parteneriat ne desfășurăm activitatea. Cam în 96% din cazuri, deciziile RAC coincid cu cele ale CNA. Ne raportăm ca organism de auroreglemnetare la Codul de Practică în Publicitate, unde am introdus articole de specialitate și clarificări referitoare la publicitatea pentru sănătate. (…)”

Aceasta a continuat:„Nu ne ocupăm doar de partea de prevenție, ci și de cea de diagnosticși tratament, deoarece oricine poate sesiza RAC privind o comunicare comercială pe orice suport.  (…)Pandemia a adus o scădere cu 2,7% a net Media Market din cauza situației economice particulare. Ulterior, am ajuns pe plus.(…)Din păcate suntem un popor naiv, iar toată partea de fake news și infodemia au condus la o explozie de scenarii și de conspirații care au făcut doar rău întregului ecosistem. (…)Vaccinarea anti-COVID a avut cea mai amplă campanie de vaccinare din istorie, care conduce și la o revenire economică și la evenimente ciclice amânate în 2020. Cu toate acestea, bugetele cheltuite în 2021 vor rămâne cu 15% mai mici decât în era pre-COVID. Pandemia a scos la suprafață autocontrolul în publicitate, cât și a educării publicului și a advertiserilor.”

Sănătatea a fost şi va rămâne una dintre preocupările principale ale omenirii. Tocmai de aceea, PRIAevents își concentrează atenția asupra organizării evenimentelor, în care o arie largă de subiecte de interes, atât pentru medici, cât și pentru pacienți, și pentru industria de sănătate în general, sunt obiectiv și detaliat prezentate.

În cadrul acestei conferinte, ați avut ocazia să îi întâlniți pe cei mai importanți oameni din domeniu, să participați la un eveniment interactiv, deosebit, astfel încât la finalul evenimentului să avem trasate idei, soluții și propuneri. De la acest eveniment nu au lipsit reprezentanți ai companiilor farmaceutice, ai celor care produc dispozitive medicale, suplimente alimentare, asociații ale pacienților, medici, farmaciști și asociații ale acestora, companii din zona de consultanță juridică, publicitate, audit, presă, reprezentanți din spitale de stat și private și reprezentanți ai autorităților.

Evenimentul face parte din seria conferințelor organizate de PRIAevents în Repubica Moldova, care aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților și a mass-mediei.

Cu o experienţă de peste 12 ani în organizarea evenimentelor premium, echipa PRIAevents este recunoscută pentru organizarea evenimentelor bine documentate din cele mai reprezentative sectoare ale economiei, și mai ales pentru healthcare.

                                                                                                                   

 

 

 

Lasă un răspuns